Блоги

Про що говорить позначка "Fair Trade" на продуктах

Дуже часто на одязі, продуктах харчування та каві можна зустріти позначку “Fair Tradeабо справедлива торгівля. Чи варто вкладати гроші у продукт, якщо ви не знаєте, що це означає та чому його ціна є вищою за середню?

Простими словами, “Fair Trade — сучасний соціальний рух, який пропагує таку модель ринкової міжнародної торгівлі, при якій дотримуються права фактичних виробників товару і не наноситься шкода навколишньому середовищу.

Для того, щоб маркування “Fair Tradeпотрапило на товар, повинен бути дотриманий ряд наступних принципів справедливої торгівлі.

Ярлик "Fair Trade"

Створення можливостей для малозабезпечених виробників

Fair Tradeпідтримує дрібні та сімейні підприємства, надаючи їм можливість подолати бідність та фінансову нестабільність та вийти на рівень економічної самодостатності.

Прозорість та підзвітність

Організації використовують відкриті на всіх рівнях ланцюги постачань та надають повну та відповідну інформацію своїм партнерам.

Справедлива практика торгівлі

Основна мета “Fair Tradeорганізацій не максимізація прибутку за рахунок невеликих родинних та сімейних фермерств, а піклування про їх соціальне, економічне та екологічне благополуччя, в основі якого лежать принципи поваги, довір'я, солідарності та заохочення культурної самобутності.

Плантація

Оплата справедливої ціни

Труд та товари, що виробляться учасниками “Fair Trade”, оплачується адекватно ринковій вартості.

Гарантія відсутності примусової та дитячої праці

Організації справедливої торгівлі слідкують за виконанням Конвенції ООН про права дитини. Будь-яке залучення дітей та молоді повинно бути добровільним, офіційним та добре контрольованим. Зайнятість дитини не повинні впливати на його здоров'я та освіту, і оплачуватись так само, як і дорослим.

Підтримка гендерної рівності та економічного потенціалу жінок

Fair Tradeторгівля не допускає дискримінації будь-якої особи за расовою ознакою, сексуальної орієнтації, інвалідності, релігії, статі, політичній приналежності, членства у профсоюзах, статусі здоров'я або віку.

Зерна какао вироблені за принципами "Fair Trade"

Забезпечення хороших умов праці

Робочі умови та час повинні відповідати нормам місцевого та національного законодавств та актам Міжнародної організації праці.

Підтримка розвитку дрібних виробників

Ця підтримка базується на організації конкретних заходів, що сприяють виробникам у покращенні своїх навичок управління, виробничі можливості та доступ на різні ринки збуту.

Сприяння у просуванні

Включає у себе надання покупцям достовірної інформації про свої продукти та їх виробників, використання чесних методів маркетингу та реклами.

Піклування про навколишнє середовище

Продукти із позначкою “Fair Tradeвиготовлені з сировини, які мають найменший влив на навколишнє середовище. Учасники справедливої торгівлі використовують матеріали для упаковки, які легко розпадаються та переробляються, а також вибирають морські шляхи доставки скрізь, де це можливо.

Логотип "Fair Trade"

Також читайте про світові організації, що займаються харчуванням - http://harchi.info/articles/svitovi-organizaciyi-shcho-zaymayutsya-harchuvannyam.

А про органічні продукти та їх маркування розкаже стаття - http://harchi.info/articles/organichni-produkty.
Додайте свій коментар

To prevent automated spam submissions leave this field empty.